Σημαντική Ανακοίνωση που αφορά τη Β' Εξεταστική περίοδο

Print

Η Β'Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα ξεκινήσει στις 6Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Στις3,4 και 5 Σεπτεμβρίου οι διδάσκοντές σας θα βρίσκονται στο FIT για επίλυση τυχόν αποριών σας.

Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2012. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Important Announcement 2nd Examination

The 2nd Examination for the Academic Year 2011-2012, will take place between the 6th and the 15thSeptember 2012. On the 3rd, 4th and 5thof September, all Faculty Members will be available to resolve any queries you may have.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/). The deadline for registering for the 2nd Examination is the 19th of August. Alternations after this date are not possible.

For more information regarding the registration procedure, please click here.

Saturday the 17th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy