Στο Frederick ο ισχυρότερος υπολογιστής!

Print
 

 1 Sep 2004

Το Frederick Institute of Technology συνεχίζοντας την πρωτοπορία του στην τεχνολογία έχει αποκτήσει τον ισχυρότερο υπερυπολογιστή στην Κύπρο και ένα από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο υπερυπολογιστής έχει:

  • 74 Opteron 2.4GHz 64bit processors
  • συνολική επεξεργαστική ισχύ 400 GigaFlops (est.)
  • συνολική μνήμη 76GB και
  • δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 3.2 Terabyte.

Ενδεικτικά, υπολογισμοί που χρειάζονται 2 χρόνια να γίνουν σε ένα τελευταίας τεχνολογίας PC μπορούν να γίνουν σε 11 μέρες! Έτσι επιτρέπονται έρευνες που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές σε κλάδους όπως Business, Computer Science και Engineering.

Συγκεκριμένα, ερευνητές του Frederick Institute of Technology θα μπορέσουν να επεκτείνουν έρευνες τους σε:

  • Quantum Chromodynamics, Quantum Electrodynamics (Physics)
  • Financial Engineering, Options Pricing (Business)
  • Crash Simulation and Analysis (Mechanical Engineering)
  • Geo Sciences - GIS and Seismic Data Analysis (Civil Engineering)
  • Mixed Integer Linear Programming (Business / Computer Science)
  • Parallel Processing (Computer Science)
Saturday the 17th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy