Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 31/03/2017

Print

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τις οικογένειες φοιτητών οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Τονίζεται ότι η 31η Μαρτίου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Οι σχετικές βεβαιώσεις που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης, ετοιμάζονται από το Frederick Institute of Technology, και κατάλογοι με αριθμούς εγγραφής των φοιτητών που έχουν ετοιμαστεί οι βεβαιώσεις τους, αναρτώνται στη Λευκωσία στην πινακίδα ανακοινώσεων απέναντι από το ταμείο και στη Λεμεσό στον χώρο υποδοχής του κτηρίου.

Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ταμείο.

Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Wednesday the 3rd.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy