ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Print

Το Πρόγραμμα Σπουδών Βρεφονηπιακή Εκπαίδευση του Frederick Institute of Technology δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης για τα ακόλουθα μαθήματα που θα προσφερθούν το Εαρινό Εξάμηνο 2016- 2017.

ELC120 – Διαπολιτισμική Αγωγή

EVE202 – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:

  1. Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο το ίδιο με αυτό που θα υποβάλουν την αίτηση. Θα προτιμηθούν οι κατέχοντες διδακτορικό  δίπλωμα.
  2. Διδακτική και επαγγελματική πείρα.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και τους όρους υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη κυρία Μαργαρίτα Ιωάννου, τηλέφωνο: 357- 25 730975.

Thursday the 1st.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy