ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Print

Last Updated: 16-05-2020

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου 2020: Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.
Το Frederick Institute of Technology, αποφάσισε ότι όλες οι μορφές τελικής αξιολόγησης, θα αντικατασταθούν, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020, από εναλλακτικές μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), ενώ για το πλαίσιο αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψη καλές διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως.


Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, θα έχετε  στη διάθεσή σας όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, αλλά και τη στήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όπως και των αρχών του Frederick Institute of Technology.


Σε αυτό τον χώρο θα αναρτάται σε τακτά διαστήματα πληροφοριακό υλικό που αφορά στη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως αξιολογήσεων όπως οδηγοί, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις κ.ο.κ. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα αυτή όπως επίσης και το φοιτητικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να λαμβάνετε έγκαιρα και άμεσα την ενημέρωση που σας αφορά. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα και σχόλια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σας απασχολούν, στην ειδική πλατφόρμα που μπορείτε να βρείτε εδώ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές αξιολογήσεις εξ αποστάσεως;
 
Ναι, όλες οι τελικές αξιολογήσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2020, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.  Η ακριβής εναλλακτική μορφή αξιολόγησης για κάθε μάθημα θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα* αφού υπάρχει συνεννόηση με τους φοιτητές (για τις διάφορες μορφές βλέπε πιο κάτω).
 
2. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και πότε θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων;
 
Σύμφωνα με απόφαση του Frederick Institute of Technology το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει διαφοροποιηθεί και η εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης και 13ης Ιουνίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Frederick Institute of Technology.
 
Το επικαιροποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο βρίσκεται εδώ.
 
 
3. Τι χρειάζομαι για να μπορέσω να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;
 
Ανάλογα με το είδος της εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.
 
Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή

  • Σύνδεση με το διαδίκτυο

  • Κάμερα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή (webcam)

  • Έξυπνη συσκευή τηλεφώνου

  • Τη φοιτητική σας ταυτότητα

Ακριβείς λεπτομέρειες για την προετοιμασία σας, σχετικός οδηγός, καθώς και ενημέρωση για τα σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης, ώστε να είσαστε εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες διαδικασίες, θα σας αποσταλούν σύντομα
 
4. Χρειάζομαι κάποιο συγκεκριμένο browser για να μπορώ να συμμετέχω στην εξέταση;
 
Θα υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση για όλα τα λογισμικά που θα χρειαστείτε για την συμμετοχή στις εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαδικασία θα τύχετε λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
 
5. Τι γίνεται αν δεν έχω τη φοιτητική ταυτότητα;
 
Σε περίπτωση που δεν έχεις παραλάβει ή έχει χαθεί η φοιτητική ταυτότητα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη πολιτική σου ταυτότητα ή το διαβατήριο σου.
 
6. Ποιες είναι οι μέθοδοι  / μορφές εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμόσει το FrederickInstituteofTechnology;
 
Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση για τις εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης, το Frederick Institute of Technology θα εφαρμόσει τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης:
 

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η πιο κατάλληλη μορφή αξιολόγησης για το κάθε μάθημα θα αποφασιστεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου και έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές και φοιτήτριες.
 
Για κάθε μέθοδο θα σας σταλούν λεπτομερείς οδηγοί. Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξέτασης για κάθε μέθοδο με εικονικές εξετάσεις ώστε να αποκτήσετε και την αναγκαία οικειότητα.
 
Μπορείτε να δείτε εδώ το έγγραφο του ΔΙΠΑΕ «Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης»
 
7. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονική επιτήρηση για να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική.
Ναι. Όλοι οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν και θα καταρτιστούν κατάλληλα έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων απ’ όλους τους φοιτητές. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση / εκπαίδευση είναι απαραίτητη αφού θα βοηθήσει επιπλέον να περιοριστεί το άγχος που ενδεχομένως να αισθάνεστε σε σχέση με την εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης.
 
8. Υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα πρέπει να βρίσκομαι κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:
 
-          Θα πρέπει να βρίσκεστε σε έναν χώρο χωρίς την παρουσία τρίτων, ενώ απαγορεύεται η επικοινωνία με οποιονδήποτε πέραν του επιτηρητή.
-          Δεν πρέπει να έχετε στην κατοχή σας μη εξουσιοδοτημένο υλικό. Μπορείτε να έχετε μόνο το υλικό που δικαιούστε για την εξέταση όπως αυτό καθορίζεται από τον διδάσκοντα.
-          Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ακουστικά (headphones).
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μία ασυνήθιστη κατάσταση και πιθανόν να μην μπορείτε να ελέγξετε εξ ολοκλήρου το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα εξεταστείτε, είναι όμως σημαντικό να διασφαλίσετε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ότι στον χώρο που θα βρίσκεστε δεν θα υπάρχει φασαρία ή παρεμβολές.
 
9. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μία εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδύνατη σύνδεση με το διαδίκτυο).
 
Πριν από την εξέταση θα σας δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων καθώς και σχετικός οδηγός που θα περιγράφει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.
 
 
10. Τα βιβλία και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δεν διαθέτω εκτυπωτή. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
 
Ναι, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο διδάσκοντας του μαθήματος, θα μπορείτε να έχετε εξειδικευμένη πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό.
 
11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
 
Απαγορεύεται να μετακινηθείτε από τον χώρο εξέτασης ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ανάλογα με τη διάρκεια της εξέτασης το δοκίμιο μπορεί να δομηθεί σε δύο Μέρη (sections) για να υπάρξει η δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α και πριν από την έναρξη του Μέρους Β να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα. 
 
12. Είμαι φοιτητής δικαιούχος ειδικών διευκολύνσεων κατά τις αξιολογήσεις των μαθημάτων μου. Θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως μορφές αξιολόγησης;
Ναι, οι διευκολύνσεις που σου έχουν παραχωρηθεί από το Συμβουλευτικό Κέντρο θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες είναι σημαντικό να αποταθείς έγκαιρα στο Συμβουλευτικό Κέντρο, τηλ. 22 394336. Αν επίσης υπάρχει πρόβλημα με την χρήση συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης λόγω ειδικών αναγκών τότε αυτό θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή.
 
13. Είμαι αργός στη δακτυλογράφηση. Πώς θα με επηρεάσει αυτό στην εξέταση;
 
Στον χρόνο διάρκειας του γραπτού έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για δακτυλογράφηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων , συμβόλων και διαγραμμάτων θα γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να τα μεταφέρουν στην πλατφόρμα.
 
 
14. Δεν διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετάσχω στις εξετάσεις. Τι θα γίνει;
 
Στο Frederick Institute of Technology έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων,  η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα φοιτητών που έχουν αντικειμενικές ή άλλες δυσκολίες σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία τελικής αξιολόγησης.
 
Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήματα μετά που θα δοθούν οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας και θα τύχουν της απαιτούμενης κατάρτισης οι φοιτητές. Για κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα εξετάζει αν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική μέθοδος ή άλλες λύσεις
 
15.  Τι θα γίνει εάν δεν μπορώ να παρακαθήσω στις εξετάσεις ή εάν είμαι άρρωστος/ή;
 
Αναμένουμε ότι όλοι οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2020.  Φοιτητές που τεκμηριωμένα αδυνατούν να παρακαθήσουν σε εξέταση θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων. Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος και χρονοδιαγράμματα, θα λάβετε αφού ολοκληρωθεί η επιμόρφωση / κατάρτιση στις μεθόδους τελικών εξετάσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση.
 
16.  Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;


Το Frederick Institute of Technology κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως αξιολογήσεων εφαρμόζει διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι αξιολογήσεις, έπειτα και από οδηγίες του Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να μαγνητοσκοπούνται για σκοπούς ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων. Οι μαγνητοσκοπημένες εξετάσεις, στις οποίες περιέχονται προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν σε ασφαλισμένες ηλεκτρονικές βάσεις με δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και στον Φορέα ΔΙΠΑΕ εφόσον ζητηθούν για σκοπούς ελέγχου.

17.  Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων αφού ο καθένας θα είναι σπίτι του;
 
Το Frederick Institute of Technology βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές και αντίστοιχες αποφάσεις που επέλεξαν κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και ακολουθώντας  αυστηρά το πλαίσιο που εγκρίθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας, έχει υιοθετήσει κατάλληλους και επαρκείς μηχανισμούς για να διασφαλίζεται το αδιάβλητο. Για κάθε εναλλακτική μέθοδο έχει δημιουργηθεί σχετικός οδηγός προς τούτο.  Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία ενημέρωσης και κατάρτισης των φοιτητών.
 
18.  Τι θα συμβεί σε περίπτωση που αρθούν τα μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων;
 
Το Frederick Institute of Technology δρώντας πάντα υπεύθυνα και έχοντας ως γνώμονα την προστασία της υγείας όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων Φορέων και γ’ αυτό προχωρά με  την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση του εξαμήνου και των τελικών αξιολογήσεων. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση της κατάστασης το Frederick Institute of Technology θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις και θα ενημερώσει σχετικά.
 
19.  Τι θα γίνει με την πρακτική άσκηση;
 
Για το θέμα της Πρακτικής Άσκησης θα επανέλθει ο Φορέας – ΔΙ.Π.Α.Ε. και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σε όλους τους φοιτητές από το κάθε Υπεύθυνο Προγράμματος Σπουδών.  Καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, εναλλακτικών τρόπων ολοκλήρωσης της πρακτικής πάντοτε όμως στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που θα θέσει ο ΔΙ.Π.Α.Ε.
*Όπου o τύπος του αρσενικού, νοείται και θηλυκό γένος.

Thursday the 16th.

@2018 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy