Πρώτο Παγκύπριο Βραβείο για τον σχεδιασμό του Λογότυπου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Print
 

26 Jan 2004

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προκήρυξε Διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός για όλους. Η αξιολόγηση των προτάσεων που καταθέτηκαν έγινε από επιτροπή που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Πρώτο βραβείο δόθηκε στην Γεωργία Στεφανίδου φοιτήτρια του κλάδου Graphic and Advertising Design.