Σημαντική Ανακοίνωση που αφορά τη Β’ Εξεταστική / Important Announcement 2nd Examination

Print

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Στις 1,2 και 3 Σεπτεμβρίου οι διδάσκοντές σας θα βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για επίλυση τυχόν αποριών σας.

Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2014. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Important Announcement 2nd Examination

The 2nd Examination period for the Academic Year 2013-2014, will take place between the 4th and the 12th of September 2014. On the 1st, 2nd and 3rd of September, all Faculty Members will be available to resolve any queries you may have.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/), from Monday, 30th June. The deadline for registering for the 2nd Examination is the 17th of August.
Alternations after this date are not possible.

For more information regarding the registration procedure, please click here.

Wednesday the 30th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy