Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών/ Student Services & Clubs Day

Print

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του Frederick Institute of Technology (FIT), διοργανώνει στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών.

Στη Λεμεσό η Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου, η ώρα 10:20 - 12:00, στην καφετέρια του FIT, ενώ στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, η ώρα 10:20 - 12:00 στο προαύλιο του FIT.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διάφορες ακαδημαϊκές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, που παρέχει το FIT σε όλους τους φοιτητές, καθώς και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και αθλητικούς ομίλους. Εκεί θα βρίσκονται λειτουργοί των Υπηρεσιών για να ενημερώσουν τους φοιτητές και για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που πιθανόν να έχουν.

The Studies and Student Welfare Service of Frederick Institute of Technology, will host a Student Services and Clubs Day, in Limassol and in Nicosia. In Limassol the event will take place on November the 2nd, between 10:20-12:00, at the Cafeteria, and in Nicosia on November the 3d, between 10:20-12:00, at FIT’s forecourt.   

Students will receive information on the academic and supportive services that Frederick Institute of Technology offers to its students, as well as on opportunities for participation in social, academic and athletic clubs. Representatives from each service/office will be there to provide you with information and answer any questions you may have.

We hope to see you all there!

 

Monday the 22nd.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy