ΤΟ FREDERICK ΣΤΗΝ 1Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Print

VOCATIONAL SKILLS FOR ALL: PUTTING EDUCATION TO WORK!

EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK: DISCOVER YOUR TALENT!

Η 1η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις 5 ως τις 9 Δεκεμβρίου 2016, έρχεται και στην Κύπρο!

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology είναι τα μοναδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διοργανώσουν, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ημέρες Γνωριμίας στις εγκαταστάσεις τους σε Λευκωσία και Λεμεσό. Στόχος αυτών των δράσεων είναι να τονιστεί η σημασία καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που κατοχυρώνουν επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η 1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων οργανώνεται για να αναδειχτούν οι θετικές πλευρές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και για να παρουσιαστούν παραδείγματα αριστείας και ποιότητας των οργανισμών που συμμετέχουν.

Περισσότεροι από 250 μαθητές από όλη την Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς οι επαγγελματικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη και αυξάνοντας τις προοπτικές απασχόλησης:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/12/2016

8.30π.μ. – 13.00μ.μ.


Προγραμματισμένη υποδοχή μαθητών από Τεχνικές Σχολές που αφορούν τους κλάδους των καλλιτεχνικών σπουδών, μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας: διαδραστικά εργαστήρια, παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών και συζήτηση με φοιτητές και καθηγητές.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12/2016

8.30π.μ. – 13.00μ.μ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που διασφαλίζεται μέσα από τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν θεωρία και πρακτική εξάσκηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επιπλέον και στη συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στην πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, μέσω των προγραμμάτων που προσφέρει το νεοσύστατο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Aθηνά Σκοταρά
Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης
Πανεπιστήμιο Frederick
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλ. 22394394  εσωτ.43135

Monday the 22nd.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy