Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η διάλεξη «Υψηλή και χαμηλή τεχνολογία»

Print

 09 Dec 2003

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάλεξη με θέμα «Υψηλή και χαμηλή τεχνολογία: Πρόσφατη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ιρλανδία και μαθήματα για την Κύπρο», που οργάνωσε το Frederick Institute of Technology (FIT) στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Εισαγωγική τοποθέτηση κατέθεσε ο Δρ. Ιωάννης Βιολάρης, Υπεύθυνος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του FIT, ενώ κύριος ομιλητής της διάλεξης ήταν ο David Jacobson, καθηγητής του Dublin City University.

Στην διάλεξη τονίσθηκαν οι βασικές πτυχές της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ιρλανδία τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ενώ το ευρύ θέμα της διάλεξης ήταν η βιομηχανική πολιτική μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα μικρότερα θέματα που περιλήφθησαν ήταν η υψηλή τεχνολογία έναντι της χαμηλής τεχνολογίας, η έννοια του ξένου έναντι της έννοιας του εγχώριου, καινοτομία, μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και η σημασία των ιδρυμάτων, τυπικών και άτυπων, στη βιομηχανική ανάπτυξη.

 
Saturday the 2nd.

@2021 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy