ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ- 13/4/2017

Print

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης κρατικής φοιτητικής χορηγίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η παράταση της προθεσμίας είναι μέχρι  τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 και η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τις οικογένειες φοιτητών οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατό να δοθεί νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων παραχώρησης κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πέραν της 13ης Απριλίου 2017. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα απορρίπτονται.

Οι σχετικές βεβαιώσεις που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης, ετοιμάζονται από το Frederick Institute of Technology, και κατάλογοι με αριθμούς εγγραφής των φοιτητών που έχουν ετοιμαστεί οι βεβαιώσεις τους, αναρτώνται στη Λευκωσία στην πινακίδα ανακοινώσεων απέναντι από το ταμείο και στη Λεμεσό στον χώρο υποδοχής του κτηρίου.

Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ταμείο.
 
Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

 

Saturday the 8th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy