Προπαρασκευαστικά Μαθήματα και Δραστηριότητες για Νεοεισερχόμενους Φοιτητές 2018-19/Preparatory Programme for First Year Students 2018-19

Print

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης θεωρείται ίσως ο πιο καθοριστικός για την επιτυχημένη πορεία ενός φοιτητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πρώτου έτους είναι η επιτυχής μετάβαση και προσαρμογή του φοιτητή από το Λύκειο / Στρατό στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Εμείς, στο Frederick Institute of Technology, θέλοντας να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή επιτυχία του κάθε φοιτητή, πέραν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες, πριν από την έναρξη των μαθημάτων που στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχόμενων φοιτητών από τη Μέση στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα: 3-26 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης: 26-27 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης Γονέων Νέων Φοιτητών: 26 Σεπτεμβρίου 2018 Λεμεσός, 27 Σεπτεμβρίου 2018 Λευκωσία

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: 2 Οκτωβρίου 2018

Έντυπο δραστηριοτήτων για νεοεισερχόμενους φοιτητέςPreparatory Programme for First Year Students 2018-19

Dear Students,

The first year of study is perhaps considered the most important for the successful path of a student in higher education. One of the biggest challenges of the first year is the successful transition and adjustment of the student from high school / Army to College. We, at Frederick Institute of Technology, want to ensure the academic success of each student. Therefore, in addition to the support services we provide to all students during their studies, we offer additional activities before the beginning of the academic year in order to help make the transition from Secondary to Higher Education be as smooth as possible. 

Preparatory Programme: 3-26 September 2018

First Year Orientation Programme: 26-27 September 2018

Parents Orientation Programme: 26 September 2018 Limassol, 27 September 2018 Nicosia

Beginning of classes, Academic Year 2018-2019: 2 October 2018

Below you will find a flyer with information regarding the Preparatory Programme, the First Year Orientation Programme, as well as other important information that will help you get ready for the beginning of classes.

Preparatory Programme FlyerSaturday the 8th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy