Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019

Print

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει τους φοιτητές ότι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα είναι η 29η Μαρτίου 2019.  Τονίζει ότι οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Βρείτε εδώ συνημμένη σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι σχετικές βεβαιώσεις που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης, θα αρχίσουν να ετοιμάζονται από το Πανεπιστήμιο, από τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και οι φοιτητές θα μπορούν να τις παραλάβουν από το Γραφείο Υποδοχής (Λευκωσία/Λεμεσό). Οι  κατάλογοι με αριθμούς εγγραφής των φοιτητών που έχουν ετοιμαστεί οι βεβαιώσεις τους, αναρτώνται στη Λευκωσία στην πινακίδα ανακοινώσεων απέναντι από το ταμείο και όσο αφορά στη Λεμεσό, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Υποδοχής.

Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ταμείο.

Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018/2019

Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018/2019

Saturday the 8th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy