ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΑΥ) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Print

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την κάλυψη του κόστους για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε δικαιούχους που κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), που είναι κυρίως Ευρωπαίοι τουρίστες και Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή του ΟΑΥ.

Monday the 26th.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy