ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Print

Σε συνέχεια της νέας σύστασης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (11.3.2020), το Frederick Institute of Technology, δρώντας προληπτικά, αποφάσισε ότι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Η απόφαση ισχύει για όλα τα συμβατικά μαθήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Νοείται ότι οι φοιτητές/τριες θα συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του Frederick Institute of Technology αλλά μέσω της πλατφόρμας.
2. Κατά την περίοδο αυτή τα εργαστήρια, λόγω ανάγκης φυσικής παρουσίας, αναβάλλονται και οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα αναπληρώσεων των εργαστηρίων σε κατοπινό στάδιο.
3. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Frederick Institute of Technology είναι σε συντονισμό ώστε να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
4. Πέραν των γενικών ανακοινώσεων του Frederick Institute of Technology, σημειώνεται ότι λεπτομερής ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα μαθήματα θα παρέχεται προς τους φοιτητές/τριες, τόσο από τις διοικητικές υπηρεσίες όσο και από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα, μέσω του φοιτητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), της πλατφόρμας μάθησης e-learning και της ηλεκτρονικής πύλης extranet. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθούν τακτικά τα πιο πάνω μέσα επικοινωνίας.
5. Η διεύθυνση του Frederick Institute of Technology παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να αξιολογούν την κατάσταση και να παρέχουν συνεχή πληροφόρηση στους φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Κοινός στόχος είναι η επαναφορά στην κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό και η διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εαρινού εξαμήνου 2020.

Saturday the 8th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy