ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Print

14 Μαρτίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σε συνέχεια του Διαγγέλματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (13.03.2020), το Frederick Institute of Technology, δρώντας προληπτικά, αποφάσισε ότι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Η απόφαση ισχύει για όλα τα μαθήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό.

 

 1. Τι σημαίνει ‘τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως’;
  Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών θα διεξάγονται εξ αποστάσεως, μέσω δηλαδή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Νοείται ότι οι φοιτητές/τριες θα συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία, αλλά μέσω της πλατφόρμας.

 2. Υπάρχουν μαθήματα που δεν μπορούν να προσφερθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας;
  Κατά την περίοδο αυτή τα εργαστήρια, λόγω ανάγκης φυσικής παρουσίας, αναβάλλονται και οι Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών θα ενημερώσουν τους φοιτητές/τριες για το πρόγραμμα αναπληρώσεων των εργαστηρίων σε κατοπινό στάδιο. Σχετικές λεπτομέρειες για το πώς επηρεάζεται κάθε μάθημα, θα αναρτώνται από τους διδάσκοντες/ουσες στην πλατφόρμα.

 3. Πώς θα παραδίδονται τα μαθήματα;
  Τα μαθήματα θα παραδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ελέγχουν καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning και τις ανακοινώσεις και οδηγίες που θα αναρτώνται σε κάθε τους μάθημα από τον/τη διδάσκοντα/ουσα. Οι διδάσκοντες/ουσες θα αναρτούν πληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το κάθε μάθημα ενώ παράλληλα θα υπάρχει και τηλεδιάσκεψη στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

 4. Πώς θα ενημερωθώ για τον τρόπο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων μου;
  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιείται από τους φοιτητές/τριες από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων τους (e-learning), είναι η ίδια πλατφόρμα που οι φοιτητές/τριες χρησιμοποιούν από την έναρξη των σπουδών τους. Έχει όμως δημιουργηθεί ειδικό μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει όλα τα βίντεο, οδηγούς και γενικές οδηγίες για τη χρήση των διάφορων διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο Frederick Institute of Technology. Όλοι οι φοιτητές/τριες καλούνται να τα παρακολουθήσουν με προσοχή, ενώ παράλληλα οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων καθώς και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα καθοδηγούν τους φοιτητές/τριες σε σχέση με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

 5. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα θέματα που αφορούν στα μαθήματά μου;
  Πέραν των γενικών ανακοινώσεων του Frederick Institute of Technology, σημειώνεται ότι λεπτομερής ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα μαθήματα θα παρέχεται προς τους φοιτητές/τριες, τόσο από τις διοικητικές υπηρεσίες του Frederick Institute of Technology, όσο και από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα, μέσω του φοιτητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και της πλατφόρμας μάθησης e-learning. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τακτικά τα πιο πάνω μέσα επικοινωνίας.

 6. Τι θα γίνει με τις εργασίες, τα διαγωνίσματα και τις παρουσιάσεις που έχω; Θα ακυρωθούν;
  Για την κάθε μορφή συνεχούς αξιολόγησης (διαγωνίσματα, εργασίες, παρουσιάσεις, κ.ά.), θα ενημερώνεστε από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα του κάθε μαθήματος.

 7. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθούν οι τελικές εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου 2020;
  Το Frederick Institute of Technology παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους. Κοινός στόχος είναι η επαναφορά στην κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό και η διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εαρινού εξαμήνου 2020. Στόχος μας είναι να μην επηρεαστεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Frederick Institute of Technology, αλλά πρώτιστο μέλημα του Frederick Institute of Technology είναι η υγεία των φοιτητών/τριων και της φοιτητικής κοινότητας γενικότερα και αν απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. 

 8. Υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί η Τελετή Αποφοίτησης;
  Η αποφοίτηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της φοιτητικής εμπειρίας και όλοι οι φοιτητές/τριες του Frederick Institute of Technology θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε Τελετή Αποφοίτησης. Το Frederick Institute of Technology παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, το Frederick Institute of Technology θα ενημερώνει τους φοιτητές/τριές του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών. Στόχος μας είναι να μην επηρεαστεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Frederick Institute of Technology, αλλά πρώτιστο μέλημα μας είναι η υγεία των φοιτητών/τριών και της φοιτητικής κοινότητας γενικότερα και αν απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.     

 9. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις νέες εξελίξεις που επηρεάζουν τη φοίτησή μου;
  Οποιεσδήποτε νέες ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Frederick Institute of Technology (www.fit.ac.cy). Επιπλέον, ανακοινώσεις και οδηγίες για ακαδημαϊκά ζητήματα που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό και στους/στις φοιτητές/τριες θα αναρτώνται στον χώρο ανακοινώσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ελέγχουν καθημερινά και το φοιτητικό ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email).

 10. Τι θα γίνει με τα μαθήματα μετά την Παρασκευή 10.04.2020;
  Η διοίκηση του Frederick Institute of Technology είναι σε συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης, πάντα σε στενή επαφή και επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγκαιρα επίσημη ενημέρωση και σχετικές οδηγίες και καθοδήγηση προς τους φοιτητές/τριες.

 11. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν;
  Όλες οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Παρασκευή 10.04.2020 έχουν ακυρωθεί. Το Frederick Institute of Technology θα ενημερώνει τους φοιτητές/τριές του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών. 

 12. Καταγράφονται απουσίες για όσα μαθήματα δεν θα διεξαχθούν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020;
  Τα μαθήματα δεν ακυρώνονται, απλά προσφέρονται εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες πρέπει να τα παρακολουθούν, ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που αναρτούν οι διδάσκοντές/ουσες τους στην πλατφόρμα e-learning. 

 13. Είμαι στο εξωτερικό και έχω προγραμματισμένο ταξίδι για Κύπρο τις επόμενες μέρες. Θα πρέπει να το ακυρώσω;
  Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες προς ταξιδιώτες για τον κορωνοϊό του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές επικαιροποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών https://www.pio.gov.cy/coronavirus/

 14. Δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Εφόσον τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μπορώ να επιστρέψω στη χώρα μου;
  Τα μαθήματα των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών θα διεξάγονται από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να τα παρακολουθούν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Το Frederick Institute of Technology θα ενημερώνει τους φοιτητές/τριές του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών. Σύσταση του Frederick Institute of Technology είναι να ακολουθούνται οι οδηγίες για ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αν επιλέξετε να ταξιδέψετε, παροτρύνεστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

 15. Με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, αισθάνομαι άγχος. Με ποιον μπορώ να μιλήσω;
  Το Πανεπιστήμιο Frederick ενθαρρύνει τους φοιτητές που χρειάζονται υποστήριξη να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνική επικοινωνία και emails) καθ’ όλη την περίοδο που ισχύει η εξ αποστάσεως διεξαγωγή μαθημάτων.

 

Για τη διευθέτηση τηλεδιασκέψεων, την παράθεση ερωτήσεων και προβληματισμών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Συμβουλευτικό Κέντρο με τους πιο κάτω τρόπους:

Σάντη Αντωνίου, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια Συμβουλευτικού Κέντρου
Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00
Τηλέφωνο: 22 394336
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ad.ks@frederick.ac.cy
Skype: kiriakiantoniou_2 (Sandy Antoniou)

Λουΐζα Ιωαννίδου, Ψυχολόγος
Ωράριο Εργασίας: Τρίτη: 9:00 - 16:00, Τετάρτη: 12:00 -15:00 και Πέμπτη: 9:00 – 16:00
Τηλέφωνο: 22 394341
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">soc.li@frederick.ac.cy
Skype: louiza.ioannidou

   

Sunday the 16th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy