Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική/ 2nd Examination Important Announcement 2019-2020

Print

Η Εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, έχει προγραμματιστεί για τις 4 – 11 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Frederick Institute of Technology σε Λευκωσία και σε Λεμεσό.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Frederick Institute of Technology. Προς τούτο θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Frederick Institute of Technology μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων.  

Οι εγγραφές για τα μαθήματα που αφορούν στη Β' Εξεταστική πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2020Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν μπορούν να γίνουν μετά από αυτή την ημέρα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Saturday the 8th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy