ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Print

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη Λευκωσία και για τη Λεμεσό. Στον πίνακα εμφανίζονται οι κωδικοί των μαθημάτων και ο τύπος εξέτασης για κάθε μάθημα.

Sunday the 16th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy