Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για τις υποτροφίες εις μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου

Print

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τις επτά (7) υποτροφίες που προκηρύχθηκαν εις μνήμη του ιδρυτή τους, Μιχάλη Φρειδερίκου. Η αξιολόγηση έγινε από ειδική επιτροπή με μοριοδότηση που έλαβε υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του αιτητή / της αιτήτριας καθώς και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας του / της. Πρόκειται για πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια της φοίτησης. Λόγω ισοψηφίας, μία εκ των επτά υποτροφιών παραχωρείται κατά το ήμισυ σε δύο υποψηφίους.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που εξασφάλισαν υποτροφία γνωστοποιούνται στον πιο κάτω κατάλογο με το αρχικό του ονόματος του, το αρχικό του επώνυμου τους και τα 4 τελικά ψηφία του αριθμού πολιτικής ταυτότητας τους. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν και γραπτώς με σχετική επιστολή. Τους καλωσορίζουμε ως υπότροφους του Πανεπιστημίου Frederick και του Frederick Institute of Technology και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές τους, ενώ ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση.

Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Frederick κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανεξάρτητα τόπου κατοικίας ή καταγωγής.

  1. ΜΧ - 2024
  2. 50% υποτροφία - ΔΙ 3330
    50% υποτροφία - ΓΕ 1876

Μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων σε νεοεισερχόμενο φοιτητή/φοιτήτρια του Frederick Institute of Technology  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  1. ΑΣ - 1069

Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για υφιστάμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι κατά το Εαρινό Εξάμηνο (Spring Semester) 2020 στο Πανεπιστήμιο Frederick. Η μία εκ των δύο υποτροφιών παραχωρείται σε φοιτητή/φοιτήτρια εγγεγραμμένο/η στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, και η άλλη σε φοιτητή/φοιτήτρια εγγεγραμμένο/η στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό.

  1. Λευκωσία - ΣΑ 8254
  2. Λεμεσός - ΦΑ 1112

Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Frederick κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με καταγωγή την Παλλουριώτισσα, το Καϊμακλί ή την Κυθρέα, τις περιοχές στις οποίες μεγάλωσε ο Μιχάλης Φρειδερίκου και τις οποίες στήριζε καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

  1. Καϊμακλί/Παλλουριώτισσα - ΑΧ 5356
  2. Κυθρέα - ΠΓ 8954

Sunday the 16th.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy