Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική

Print

Η Εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, έχει προγραμματιστεί για τις 8 – 17 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του FrederickInstituteofTechnology σε Λευκωσία και σε Λεμεσό.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Frederick. Προς τούτο θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το FrederickInstituteofTechnology  μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων.

Οι εγγραφές για τα μαθήματα που αφορούν στη Β' Εξεταστική πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν μπορούν να γίνουν μετά από αυτή την ημέρα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του FIT.

Thursday the 23rd.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy