Λειτουργία Frederick Institute of Technology για το εαρινό Εξ.2022

Print

Ανακοίνωση: 31 Ιανουαρίου, 2022

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Frederick Institute of Technology (FIT) , κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε τα πιο κάτω σχετικά με τη λειτουργία του εαρινού εξαμήνου 2022 :

  1. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων.
  2. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, όπως και το χειμερινό εξάμηνο 2021, δια ζώσης και με τη φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων, εφαρμόζοντας το ειδικό πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις Εργαστηριακές Υποδομές.
  3. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, θα ενσωματώνονται πρακτικές μεικτής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις υβριδικές αίθουσες του FIT και άλλα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία σε σχέση με τα ευμετάβλητα επιδημιολογικά δεδομένα και να είναι δυνατή η απαραίτητη στήριξη όλων των μελών της κοινότητάς μας. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μέθοδοι διδασκαλίας λειτουργούν επικουρικά ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία και πάντα εντός των αποφάσεων του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας.
  4. Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας θα κοινοποιήσει μέσα στις επόμενες μέρες επικαιροποιημένο Ειδικό Πρωτόκολλο και όλες τις σχετικές διαδικασίες που αφορούν στην είσοδο στο Πανεπιστήμιο των φοιτητών/-τριών, των μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των επισκεπτών.

To Frederick Institute of Technology δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων του κράτους και θα αναπροσαρμόζει και επικαιροποιεί, όπου αυτό απαιτείται ή/και επιβάλλεται, τις όποιες σχετικές αποφάσεις που θα αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα μέτρα ασφάλειας και υγείας.

 

Monday the 22nd.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy