Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Print

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022. Τονίζεται ότι η προθεσμία αυτή ορίζεται από τον Περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2020 και δεν θα παραχωρηθεί παράταση. Παράλειψη υποβολής αίτησης μέχρι την πιο πάνω προθεσμία συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για διεκδίκηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ  Ή ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

ΕΝΤΥΠΑ:

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Tuesday the 28th.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy