Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Print
Ονοματεπώνυμο: Φωκαΐδης Πάρις
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας / Υπεύθυνος Προγράμματος
Προσόντα: BEng πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
PhD in Chemical and Process Engineerin
Εργοδότηση: Πλήρης   
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Ηλιάδης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Σίμος Μαρκιτανής
Βαθμίδα: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Προσόντα: Έμπειρος Τεχνικός
Εργοδότηση: Πλήρης
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc Μηχανολόγου Μηχανικού
PhD Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Περικλέους Σάββας
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας
Προσόντα: BSc Μαθηματικών
MSc Μαθηματικών
PhD Μαθηματικών
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Μετόχης
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Λέκτορας
Προσόντα: BSc Αρχιτεκτονική
MSc Αρχιτεκτονική
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Λοίζος Λοίζου
Βαθμίδα: Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
MSc Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Αθανασίου
Βαθμίδα: Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Βάσσω Περιστιάνη
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Λέκτορας
Προσόντα: BEng Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc  Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ιωαννίδης
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc Μηχανολόγου Μηχανικού
PhD Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL:  
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Φλουρής Ξενή
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Λέκτορας
Προσόντα: BEng Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc  Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Σάββας Μουζουρίδης
Βαθμίδα: Εκπαιδευτής
Προσόντα: BEng Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL:  
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Σκούλλος
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Πληροφορικής
MSc Πληροφορικής
PhD Πληροφορικής
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αναστασίου
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Λέκτορας
Προσόντα: BEng Μηχανολόγου Μηχανικού
MSc  Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL:  
Βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Χριστοφίδης
Βαθμίδα: Ανώτερος Λέκτορας
Προσόντα: BEng πτυχίο Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής
MSc Ηλεκρικά Ισχύος
PhD Ηλεκρικά Ισχύος
Εργοδότηση: Μερική
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό
Monday the 26th.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy